Νηπιαγωγείο στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια (2014) στη θεσσαλονίκη στο campus A (πρώην θηλέων)

Αρχιτεκτονική μελέτη: Κ. Αντωνίου,

Ε. Κάστρο, Θ. Χατζηγιαννόπουλος, Κ. Χαραλαμπίδης

Συνεργάτες:

Πόλη: Δήμος Πυλαίας, Θεσσαλονίκη

Ιδιοκτήτης: Κολέγιο Ανατόλια

Επιφάνεια: 200 τ.μ.

Έτος: 2014

Κλικ στην εικόνα για μεγένθυση

Περιγραφή του έργου

Tο νέο κτήριο αποτελεί επέκταση του νηπιαγωγείου που ήδη λειτουργεί στο ιστορικό κτήριο Willard House που κτίστηκε το 1947.

Κοινός στόχος των μελετητών και του Κολλεγίου ήταν η επέκταση αυτή να σεβαστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το υπάρχον ιστορικό κτήριο και το ευρύτερο περιβάλλον του.

Η μελέτη επιχειρεί να ικανοποιήσει τον παραπάνω στόχο και παράλληλα να προτείνει ένα σύγχρονο κτήριο εκπαίδευσης, ικανό να εφαρμόσει νεωτερικές μεθόδους διδασκαλίας στην ιδιαίτερα ευαίσθητη και κρίσιμη αυτήν προσχολική περίοδο.

Ως προς τον τρόπο επίτευξης του στόχου, όλες οι χρήσεις του κτηρίου οργανώνονται σε ένα ισόγειο πρίσμα διαστάσεων 12 Μ x 14 Μ με ύψος 3,50 Μ που συνδέεται λειτουργικά με το υπάρχον κτήριο μέσω ενός ουδέτερου μορφολογικά διαδρόμου.

Ο χειρισμός αυτός παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης ενός ανοικτού στο νότο αιθρίου, προστατευμένο από τους επικρατούντες βορειοδυτικούς ανέμους και από την όχληση του θορύβου που προκαλεί η γειτονική οδική αρτηρία. Τα χαρακτηριστικά αυτά του χώρου προωθούν την ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων των παιδιών τόσο στα διαλείμματά τους όσο και κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους.

Το χαμηλό ύψος του κτηρίου μειώνεται ακόμα περισσότερο από τη μερική διείσδυσή του στο έδαφος εξαιτίας της φυσικής κλίσης του περιβάλλοντος χώρου.

Όλες οι όψεις του κτηρίου επενδύονται με λιθοδομή, επιχειρώντας μια μορφολογική συνέχεια με την αντίστοιχη λιθοδομή που έχει το υπάρχον κτήριο στο ισόγειό του.

Ως προς την εσωτερική οργάνωση των λειτουργιών, ένας κεντρικός χώρος ορίζει τους χώρους των δύο αιθουσών διδασκαλίας και τη ζώνη των βοηθητικών και διοικητικών λειτουργιών.

Ο κεντρικός αυτός χώρος διαθέτει ικανοποιητικές διαστάσεις ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες είτε διαφόρων εκδηλώσεων των παιδιών είτε των διαλειμμάτων τους τις κρύες μέρες του χειμώνα. Δύο σειρές φωτοσωλήνων συμπληρώνουν τον φυσικό φωτισμό του χώρου αυτού, προσφέροντας παράλληλα και ένα παιχνίδισμα φωτεινών εναλλαγών, που προκαλούν ένα διαρκές ενδιαφέρων θέασης στα παιδιά. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί η εκτεταμένη χρήση υαλοπετασμάτων στην οριοθέτηση των χρήσεων, γεγονός που προσδίδει σημαντική εσωτερική διαφάνεια στις διάφορες χρήσεις.

Εξάλλου η επιδιωκόμενη οπτική επαφή των παιδιών με τη φύση και τον περιβάλλοντα χώρο υλοποιείται τόσο με την αξιοποίηση του αιθρίου όσο και με το χαμηλό ύψος των βάσεων των υαλοστασίων.

Ως προς την ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου εκτιμάται ότι η απόλυτη προστασία από τον βορρά και τους επικρατούντες βορειοδυτικούς ανέμους, η στροφή των ανοιγμάτων στην ανατολή και το νότο, η αυξημένη θερμομόνωση, η φύτευση του δώματος και η διείσδυση ενός τμήματος του κτηρίου στο έδαφος θα δημιουργήσουν ένα περιβαλλοντικά φιλικό κτήριο.

Το κτήριο αυτό εκπροσώπησε και με ορισμένες άλλες μελέτες την Ελληνική Αρχιτεκτονική στην πανευρωπαϊκή έκθεση αρχιτεκτονικής που οργάνωσε η U.I.A. στη Μόσχα.

Παράλληλα εντάσσεται τα τρία τελευταία χρόνια στην κατηγορία των επισκέψιμων κτηρίων της δραστηριότητας “Open House” που οργανώνεται σε ετήσια βάση στη Θεσσαλονίκη.