Πελάτες της ANCA

Μελετητικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις

ARCOPLAN GENERALPLANNER A.G

High Point Rendel

I.S.S.

J&P

OBERMEYER Hellas

TERNA A.E.

VINCI Construction A.E.

ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Αθωνική Τεχνική Α.Ε.

ΑΝΚΟ Κοζάνης

ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.

Αφοί Μεσοχωρίτη Α.Τ.Ε.

Αφοί ΣΙΒΡΗ Α.Ε.

ΓΕΤΕΜ Α.Ε.

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εγνατία Οδός Α.Ε.

ΕΔΡΑΣΗ – Χ. Ψαλλίδας Α.Τ.Ε.

ΕΚΑΤΕΡ Α.Ε.

Θεμελιοδομή Α.Ε.

Μεσσάϊκος Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Παντεχνική

Σαραντόπουλος

Στεφάνου Α.Ε.

Υποθαλάσσια Κ/Ξ

ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Χατζητάκης Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Πολιτιστικοί φορείς και επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα

Train OSE

Αναπτυξιακή Θέρμης

Δήμος Αμπελοκήπων

Δήμος Βέροιας

Δήμος Δράμας

Δήμος Θέρμης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Καβάλας

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Ξάνθης

Δήμος Πυλαίας

Δήμος Σερρών

Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας

Υπουργείο Πολιτισμού – Δ/νση Μουσείων

Χ.Α.Ν.Θ.

Εκπαιδευτικοί οργανισμοί

Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Άσυλο του Παιδιού

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Βιομηχανικές και λοιπές ιδιωτικές επιχειρήσεις

DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS A.E.

ELCO

ISOMAT A.B.E.E.

ΑΓΕΤ Ηρακλής

Αλλατίνη Α.Β.Ε.Ε.

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου A.E.

Αφοί ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Εθνική Τράπεζα

Εργοκτηματική Α.Ε.

ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ

Θεοχαράκης

Ιωάννης Καπετάνιος Α.Β.Ε.E.

ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.

Μηχανική Α.Ε.