Ο χαρακτήρας του Γραφείου

Το αρχιτεκτονικό σχήμα της ANCA με ιδρυτικά μέλη τους αρχιτέκτονες Κωνσταντίνο Αντωνίου και Εδουάρδο Κάστρο λειτουργεί συνεχώς στην τελευταία τριακονταετία συμμετέχοντας ενεργά στην παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου.

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του μελετητικού έργου της ANCA κατακτήθηκε με διαγωνιστικές διαδικασίες ενώ τα μέλη της έχουν αξιόλογες διακρίσεις σε πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Θεματολογικά το έργο αυτό είναι ποικιλόμορφο διαπραγματευόμενο πλήθος κτηριολογικών κατηγοριών ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συμμετείχε στη σύνταξη μελετών έργων μεγάλης κλίμακας και ζωτικού ενδιαφέροντος για την πόλη όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, την Υποθαλάσσια αρτηρία της Θεσσαλονίκης κ.α., γεγονός που της έδωσε τη δυνατότητα συνεργασίας με αξιόλογους μελετητικούς οργανισμούς του εξωτερικού, αποκτώντας πολύτιμη μελετητική εμπειρία.

Η πανεπιστημιακή ιδιότητα πολλών στελεχών καθώς και η θεωρητική τους κατάρτιση σε ζητήματα προγραμματισμού, πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού, νοσοκομειολογίας αλλά και βιοκλιματικού σχεδιασμού έδωσαν τη σχετική στροφή του γραφείου αντίστοιχα σε σχετικές μελέτες. Πολλές πολεοδομικές και αναπτυξιακές μελέτες συντάχθηκαν για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως το masterplan του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Θέρμη, ο επανασχεδιασμός και η επέκταση των λειτουργιών της Χ.Α.Ν.Θ. στο ομώνυμο οικοδομικό τετράγωνο στη Θεσσαλονίκη, το masterplan στο campus του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια κ.α..

Η ενεργός συμμετοχή των αρχιτεκτόνων Κ. Αξαρλή και Μ. Χρυσάκη παρείχε την τεχνογνωσία τους σε θέματα βιοκλιματικού σχεδιασμού εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα κάλυψης των σύνθετων νομοτεχνικών ζητημάτων που συνήθως αντιμετωπίζουν τα έργα μεγάλης κλίμακας.

 

Μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας, το γραφείο εμπλουτίστηκε με σημαντικό αριθμό νέων στελεχών ενώ απέκτησε και τη διοικητική μορφή της ανώνυμης εταιρείας.

Ο μεγάλος αριθμός των έργων που παρουσιάζονται δεν θα ήταν εφικτό να παραχθεί χωρίς τη συνεργασία και με άλλα αρχιτεκτονικά γραφεία και μεμονωμένους καταξιωμένους αρχιτέκτονες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ταχύτατη μετεξέλιξη της αρχιτεκτονικής στην τριακονταετία αυτή, επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την αρχιτεκτονική έκφραση των έργων του γραφείου.

Παράλληλα πρόσφατες μελέτες κτηρίων με ενεργειακή και περιβαλλοντική οπτική συμπληρώνουν την αρχική ώθηση του γραφείου στα θέματα αυτά.

Η εταιρεία προγραμματίζει τα επόμενα βήματα με τα νέα στελέχη της, την Αγγελική Αντωνίου, το Νίκο Αντωνίου και τον Παύλο Κάστρο, που με την εμπειρία τους από τις σπουδές τους στο εξωτερικό επιχειρούν μια ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας με νέες συνεργασίες και προοπτικές.

Αρχιτεκτονικό Γραφείο Anca