Νέες εγκαταστάσεις και επέκταση της λειτουργίας του International Baccalaureate στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια (2013)

Αρχιτεκτονική μελέτη: Κ. Αντωνίου, Ε. Κάστρο

Συνεργάτες:

Πόλη: Δήμος Πυλαίας, Θεσσαλονίκη

Ιδιοκτήτης: Κολέγιο Ανατόλια

Επιφάνεια:

Έτος: 2013

Κλικ στην εικόνα για μεγένθυση

Περιγραφή του έργου

Από το 19……. (?) το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια λειτουργεί στο campus Β (πρώην αρρένων) το διεθνές πρόγραμμα του International Baccalaureate που στεγάζεται στο ιστορικό κτήριο Compton χρησιμοποιώντας και τμήμα του σε επαφή ευρισκόμενου νεότερου κτηρίου Ladas.

Σημειώνεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος αυτού δίνει στους απόφοιτους του τη δυνατότητα αυτόματης εγγραφής τους σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στην παρακολούθηση του προγράμματος αυτού οδήγησε το Ανατόλια στην απόφαση να επεκτείνει τους ήδη διατιθέμενους χώρους με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του υφιστάμενου κτηρίου Ladas ή και την κατασκευή νέου κτηρίου.

Για το σκοπό αυτόν προκήρυξε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με πρόσκληση.

Η ANCA συμμετείχε με δύο προτάσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

Πρόταση Ι

Στην πρόταση αυτή επιχειρήθηκε η πλήρης αξιοποίηση της υπάρχουσας κτηριακής υποδομής (κτήρια Compton και Ladas) με μικρής κλίμακας προσθήκες. Παράλληλος στόχος με την επίτευξη υψηλής λειτουργικότητας ήταν και η αισθητική – μορφολογική αναβάθμιση των όψεων του Ladas έτσι ώστε να “σέβεται” ένα από τα πρώτα ιστορικά κτήρια του Ανατόλια που κατασκευάστηκε το 1936.

Πρόταση ΙΙ

Η πρόταση αυτή – αντίθετα με την προηγούμενη – θεωρεί ότι είναι άσκοπη η επένδυση πόρων σε ένα παλαιό κτήριο του 1965 που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου χωρίς μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις.

Για το λόγο αυτό προτείνει μια νέα πτέρυγα στην οποία αναπτύσσονται οι πλέον απαιτητικές λειτουργίες του προγράμματος (σε διαστάσεις χώρων και το επίπεδο τεχνολογίας) και μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις επεμβάσεις στο ιστορικό κτήριο Compton.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατασκευή ενός νέου κτηρίου έδωσε τη δυνατότητα για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων ενεργειακού σχεδιασμού που υλοποιούνται εν πολλοίς με τη στροφή του κτηρίου στον άξονα βορρά – νότου.