Κτήριο γραφείων της εταιρίας “Μηχανική Α.Ε.” (2004) στην Κομοτηνή

Αρχιτεκτονική μελέτη: Κ. Αντωνίου, Ε. Κάστρο, Γ. Ζωίδης, Σ. Λεφάκης

Πόλη: Κομοτηνή

Ιδιοκτήτης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Επιφάνεια: 2.000 τ.μ.

Έτος: 2004

Κλικ στην εικόνα για μεγένθυση

Περιγραφή του έργου

Οι νέες εγκαταστάσεις  της  εταιρείας “ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.” θα καλύψουν τις δραστηριότητές της στον ευρύτερο χώρο της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας στοχεύοντας παράλληλα και στη διερεύνηση των δραστηριοτήτων αυτών στα Βαλκάνια.

Ένα τμήμα του κτηρίου (αίθουσα εκδηλώσεων και εκθεσιακός χώρος) επιφάνειας 500 Μ² θα στεγάσει τις δραστηριότητες τοπικού πολιτιστικού συλλόγου, ενώ στο τελευταίο επίπεδο του κτηρίου προβλέπεται χώρος ανάπαυσης και διαμονής του προέδρου της εταιρείας.

Κύριοι στόχοι της μελέτης ήταν η ανάδειξη της παρουσίας της εταιρείας στην περιοχή και η αποστασιοποίηση του κτηρίου από ένα άμεσο αστικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την αισθητική ισοπέδωση και η μεγάλη έλλειψη σε υπαίθριους δημόσιους χώρους.

Η κεντρική ιδέα της μελέτης είναι η σαφής οριοθέτηση των λειτουργιών του κτηρίου από το άμεσο περιβάλλον μέσω ενός χαρακτηριστικού ορίου, ενός φθίνοντος καθ΄ ύψος καμπύλου τοίχου που είναι παράλληλα και ο γεωμετρικός τόπος του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους λόγω του ιδεατού στερεού.

Επιμέρους χειρισμοί, όπως ο υποβιβασμός του ακάλυπτου χώρου, η “γέφυρα” εισόδου και η επεξεργασία του καμπύλου αυτού τοίχου, παραπέμπουν στην εικόνα του “τείχους” με στόχο την έντονη αποστασιοποίηση του κτηρίου από το άμεσο αστικό περιβάλλον του, ενώ η προβολή των διάφανων γυάλινων και αυστηρά γεωμετρικών όγκων των υπολοίπων ορόφων του κτηρίου υπογραμμίζει τη σχέση αυτή.

Η σχεδόν διαγώνια χωροθέτηση του Δημαρχείου στο οικόπεδο συντελεί παράλληλα και στην ανάδειξη του κτηρίου και της εισόδου του ενώ ο ιδιωτικός υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος ενοποιείται οπτικά με τον περιορισμένο αντίστοιχο αστικό δημόσιο.