Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων στις Σέρρες

Αρχιτεκτονική μελέτη: Κ. Αντωνίου,
E. Κάστρο, Ε. Δισλή, Γ. Μητρόπουλος,

Δ. Σκρέκη

Συνεργάτες:

Πόλη: Σέρρες

Ιδιοκτήτης: Δήμος Σερρών

Επιφάνεια: 5500τ.μ.

Έτος: 2009

Κλικ στην εικόνα για μεγένθυση

Περιγραφή του έργου

Στο πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον του κέντρου των Σερρών υφίσταται επί των οδών 29ης Ιουνίου και Παύλου Μελά μια πλατεία που σε ορισμένα σημεία διαθέτει υψηλή βλάστηση.

Η ανάπτυξη θέσεων στάθμευσης στην περιοχή αποτελούσε βασική προτεραιότητα για τον Δήμο. Για το λόγο αυτό προκηρύχθηκε διαγωνισμός με το σύστημα “μελέτη – κατασκευή” για την κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων.

Στην πρόταση που υποβλήθηκε ο σταθμός αυτοκινήτων αναπτύσσεται σε 3 υπόγεια επίπεδα διαθέτοντας μια δυναμικότητα 200 θέσεων στάθμευσης με συνολική δομούμενη επιφάνεια 5.000 Μ².

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη λειτουργικότερη δυνατή είσοδο και έξοδο των οχημάτων, χωρίς αυτή να επεμβαίνει καθοριστικά στην επίγεια οργάνωση της πλατείας.

Παράλληλα η διαμόρφωση της οροφής του σταθμού ως πλατεία, επιχείρησε να διατηρήσει την αρχική εικόνα της, τους άξονες κίνησης και στάσης, καθώς και σημαντικό τμήμα της υπάρχουσας υψηλής βλάστησης.