Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης (1995)

Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός και επέκταση

Αρχιτεκτονική μελέτη: Κ. Αντωνίου,

Ε. Κάστρο, Δ. Κατσάνος

Συνεργάτες: Σ. Κουκόπουλος

Ιδιοκτήτης: Οργανισμός Πολιτιστικής

Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης 1997, Υπουργείο Πολιτισμού

Επιφάνεια: 5500τ.μ.

Έτος: 1995

Κλικ στην εικόνα για μεγένθυση

Περιγραφή του έργου

Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός και επέκταση

Το ιστορικό κτήριο του Βασιλικού Θεάτρου που λειτουργούσε ήδη από την δεκαετία του 1930, ήταν στην ουσία ένα ανοικτό θέατρο που διέθετε κινητή οροφή.
Ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης διενέργησε πλήρη διαγωνισμό για την ριζική ανακαίνιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση του κτηρίου.
Οι αναλυτικές και απόλυτα δεσμευτικές προδιαγραφές σχεδιασμού της προκήρυξης για το κτήριο οδηγούσαν μονοσήμαντα στην μελέτη ενός “νέου” κτηρίου με ελάχιστες δυνατότητες αξιοποίησης κάποιων τμημάτων της κτιριακής υποδομής του.
Η μελέτη συντάχθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού αυτού – σε επίπεδο οριστικής μελέτης – επιχείρησε να σεβαστεί την εικόνα ενός κτηρίου που επί πέντε δεκαετίες συνεχώς λειτουργούσε καλύπτοντας σημαντικότατα πολιτιστικά γεγονότα της πόλης. Οι προτάσεις λοιπόν ενώ αφορούν στην ουσία σε ένα νέο κτήριο επιχειρούν να παραπέμψουν στη αρχική εικόνα του.
Τόσο η ανάλαφρη οργάνωση των όψεων όσο και ο σχεδιασμός της κεντρικής αίθουσας με τους φεγγίτες και τα φωτιστικά οροφής παραπέμπουν στην εικόνα της αρχικής ανοικτής αίθουσας, επιχειρούν να καλύψουν τον προαναφερθέντα στόχο.