Οργάνωση του νέου Campus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αρχιτεκτονική μελέτη: Κ. Αντωνίου, Ε. Κάστρο

Συνεργάτες: Β. Τσακαλίδου, Α. Παπαδοπούλου, Μ. Μιχαήλ

Πόλη: Κοζάνη

Ιδιοκτήτης: Π.Δ.Μ.

Επιφάνεια:

Έτος: 

Κλικ στην εικόνα για μεγένθυση

Περιγραφή του έργου

Το υπό ίδρυση (τότε) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εκτός από τα δύο Τμήματά του που λειτουργούσαν στην Φλώρινα αναζητούσε κατάλληλη έκταση για την ανάπτυξη και των υπολοίπων τμημάτων του με προτεραιότητα το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και το Τμήμα Μηχανικών Ασφαλείας και διασφάλισης ποιότητας.

Ο Δήμος Κοζάνης πρότεινε ως χώρο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου το στρατόπεδο Μακεδονομάχων του οποίου ένα μικρό μόνο τμήμα του βρισκόταν σε λειτουργία και το οποίο είχε προοπτική άμεσης μετεγκατάστασης.

Ο χώρος αυτός βρίσκεται σε επαφή με την πόλη της Κοζάνης και συνδέεται άμεσα με το κέντρο της πόλης μέσω της κεντρικής οδού Χαιρωνείας.

Για την αναζήτηση της βέλτιστης χωροθέτησης των λειτουργιών και της αξιοποίησης των δεδομένων της έκτασης συντάχθηκαν διάφορες προκαταρτικές προτάσεις.

Η πρόταση που επιλέχθηκε αξιοποιεί τη φυσική κλίση του οικοπέδου, το υπάρχον πράσινο και την παρουσίαση  του κεντρικού δρόμου που συνδέει το campus με την  πόλη. Παράλληλα προτείνεται η οργάνωση ενός πανεπιστημίου που ενώ παρέχει άρτιες λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των τμημάτων και των κεντρικών υπηρεσιών, ορίζει μέσω ενός ημικύκλιου πολυεπίπεδου πεζοδρόμου της εσωστρεφείς και εξωστρεφείς δραστηριότητες και λειτουργίες του.

Όλες οι λειτουργίες που έχουν ως κύριο χρήστη το φοιτητικό πληθυσμό οργανώνονται σε ένα “προστατευμένο” και έως ένα βαθμό αποκομμένο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται και όλες οι δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού.