Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης (2000)

Αρχιτεκτονική μελέτη:

Συνεργάτες:

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Ιδιοκτήτης:

Επιφάνεια:

Έτος: 2000

Κλικ στην εικόνα για μεγένθυση

Περιγραφή του έργου

Η σημαντική αύξηση της συλλογής του Μακεδονικού Μουσείου επέβαλε την κτηριακή ανάπτυξή του στο χώρο που ήδη λειτουργούσε.

Οι μελέτες που συντάχθηκαν (οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής) στηρίχθηκαν σε σημαντικό βαθμό στην προμελέτη, που εκπονήθηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο “Π. Τζώνος, Γ. Χόιπελ και Ξ. Χόιπελ”.

Πέρα από την επίτευξη λειτουργικής αρτιότητας και μουσειακής επάρκειας, βασικός στόχος της μελέτης ήταν η απόκτηση ενός ενιαίου μορφολογικού και αισθητικού χαρακτήρα του τελικού κτηρίου μετά από τις διαδοχικές επεκτάσεις και μετατροπές του αρχικού πυρήνα του μουσείου που ήταν το περίπτερο της ΔΕΗ στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης.

Οι χώροι της επέκτασης που διατάσσονται σε δύο επίπεδα κατά μήκος του υφιστάμενου κτηρίου δίνουν τη δυνατότητα αναδιάταξης όλων σχεδόν των χώρων καλύπτοντας τις αυξημένες εκθεσιακές, διοικητικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες του Μουσείου.