Κτήριο Γραφείων και Καταστημάτων

Αρχιτεκτονική μελέτη: Κ. Αντωνίου,

Ε. Κάστρο, Ε. Δισλή

Συνεργάτες:

Πόλη: Εγνατίας 16, Θεσσαλονίκη

Ιδιοκτήτης:

Επιφάνεια:

Έτος: 2011

Κλικ στην εικόνα για μεγένθυση

Περιγραφή του έργου

Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση, επανάχρηση και την καθ΄ ύψος επέκταση του διατηρητέου κτηρίου στην οδό Εγνατία αρ. 16 που κατασκευάστηκε με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 1925.

Το οικόπεδο μπορεί να αναπτύξει συνολική δόμηση – σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης – 1.289Μ² ενώ το υπάρχον διατηρητέο διαθέτει συνολική δομούμενη επιφάνεια 847 Μ².

Ο τρόπος ανάπτυξης των επιπλέον 440 Μ² περίπου αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο της μελέτης και η οποία μετά από τη θετική εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων υλοποιήθηκε.

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση στο κτήριο κατασκευάζεται ένας επιπλέον όροφος στο περίγραμμα της αρχικής κάτοψης (ακριβώς όπως προβλεπόταν από την αρχική μελέτη του κτηρίου του 1925) ενώ οι δύο επιπλέον όροφοι αναπτύσσονται σε εσοχή με μια “απλή” πρισματική μορφή. Παράλληλα θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της υποχώρησης της προσθήκης από την οικοδομική γραμμή το σύνολο της προσθήκης δεν επηρεάζει την αισθητική και μορφολογική υπόσταση του αρχικού κτηρίου όντας “αθέατη” από όσους κινούνται σε όλο το πλάτος της Εγνατίας οδού.