ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Αρχιτεκτονική μελέτη: Κ. Αντωνίου, Ε. Κάστρο

Συνεργάτες: Δ. Κατσάνος, Ε. Δισλή, Β. Τσακαλίδου

Πόλη: Θεσσαλονίκη – γωνία οδών Ι. Δραγούμη και Βενιζέλου

Ιδιοκτήτης: ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.

Επιφάνεια: 2.160τ.μ.

Έτος: 2001 – 2004

Κλικ στην εικόνα για μεγένθυση

Περιγραφή του έργου

Το κτήριο κατασκευάστηκε το 1925 σύμφωνα με τη μελέτη των αρχιτεκτόνων Ι. Πλευμπέρ και Ε. Χασσίδ για τη στέγαση εμπορικού καταστήματος. Στα επόμενα χρόνια τμήματα του κτηρίου χρησιμοποιήθηκαν ως βιοτεχνικοί και γραφειακοί χώροι. Σε σχέση με την οικοδομική άδεια του 1925 υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις που οφείλονται είτε σε τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ή σε μεταγενέστερες επεμβάσεις λόγω αλλαγής της χρήσης των χώρων και της ιδιοκτησίας.

Το κτήριο είναι διατηρητέο (ΦΕΚ 734/5, 29.11.83) λόγω των πολύ σημαντικών εξωτερικών και εσωτερικών μορφολογικών στοιχείων, τα περισσότερα από τα οποία στο τέλος της 10ετίας του ΄90 καταστράφηκαν ή ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Σε ανάλογη κατάσταση, κυρίως μετά τον σεισμό του 1978 ήταν και ο στατικός φορέας, με αποτέλεσμα το κτήριο να έχει χαρακτηριστεί “ως επικινδύνως ετοιμόρροπο”. Με την αλλαγή της ιδιοκτησία και τον έλεγχο του ακινήτου από την οικογένεια Καπετάνιου εκπονήθηκε πλήρης μελέτη αποκατάστασης του κτηρίου και αναδιαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις για τη λειτουργία του κτιρίου ως κατάστημα. Οι επεμβάσεις που έγιναν στοχεύουν στην αποκατάσταση της στατικότητας του κτηρίου, στη διατήρηση των μορφολογικών στοιχείων στην ανάδειξη των εξωτερικών όψεων, στην ανακατασκευή της στέγης και του τρούλου και στην εγκατάσταση νέων Η/Μ δικτύων. Το εσωτερικό του κτηρίου αναδιαμορφώνεται προκειμένου να εξυπηρετηθούν νέες χρήσεις αλλά και να εξασφαλισθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ευελιξία στη χρήση του. Το κτήριο αναπτύσσεται σε 8 επίπεδα και καταλαμβάνει επιφάνεια 2.160 Μ².